Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Skogsstyrelsens "PAUS"!?

2017-03-15

till: Karolina Skog


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Kan Sverige inte ta hand om sina egna skogar bör de bistånd som riktas till länder för bevarandet av regnskogar med dess djurliv avslutas och användas här hemma istället. Sverige som påstår sig vara så bra på många områden måste föregå med gott exempel. Det behöver vara en ständigt pågående verksamhet, inte bara prat.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Med vänlig hälsning

Susanne Gudmunds
Vindeln

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 343 av 393 i denna kampanj