Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Skogsstyrelsens "paus"

2017-03-10

Till: Sven-Erik Bucht


Hej ministern!

Jag skriver med anledning av beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är mycket uppseendeväckande att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag. Han måste göra sitt jobb eller avgå!

Beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Regeringen måste nu vidta åtgärder för att skydda den värdefulla natur som hotas.

Jag ber dig därför att se till att skogsstyrelsens generaldirektör rättar sig efter regeringens politik och inventerar skogsområden med höga naturvärden - eller att du ser till att han avgår! 

Med vänlig hälsning

Gun Holmström
Piteå

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 123 av 393 i denna kampanj