Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Skogsstyrelsens pausande

2017-03-25

Attn. Sven-Erik Bucht


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Regeringen måste nu vidta åtgärder för att skydda den värdefulla natur som hotas.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

 

Biotoper orsakar visserligen skogsägare bekymmer när man inte ens för rensa bort bäverfällda träd . Som miljömedveten brukare vet vi ju hur viktigt det är att möjliggöra och bibehålla miljön för dessa biotoper. Så denna kovändning av Skogsstyrelsen är verkligen beklämmande. Äger skog i Västernorrland.

Med vänlig hälsning

Ulla Qvarnström
Åkersberga

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 372 av 393 i denna kampanj