Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Skogsstyrelsens beslut att "lita på" vinstintresserade företag att fatta ett moraliskt bra beslut

2017-03-12

till: Karolina Skog


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Är det meningen att Sverige ska vara ett land att se upp till i miljösammanhang är det här ett SKÄMT! Snälla gör vad ditt samvete skriker dig i örat - du har en chans att påverka!!! Vill du att dina barnbarn ska veta hur det känns att gå i en riktig skog? Eller inte?

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Med vänlig hälsning

Emma Gisselqvist
Malmö

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 290 av 393 i denna kampanj