Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

skogsstyrelsens ansvar.

2017-03-10

till: Sven-Erik Bucht


till: Sven- Erik Bucht

 

Hej Sven-Erik

Jag skriver dig med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå! Vi har ju ett an var att förvalta jorden och ge den vidare till våra barn och barnbarn

Beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Regeringen måste nu vidta åtgärder för att skydda den värdefulla natur som hotas.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i  att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige. Vi har bara EN jord och den har vi endast lånat av våra barn och barnbarn. Därför har vi ett ansvar att vi inte ödelägger den utan "förvaltar vårt pund", så att vi kan ge världen till våra efterkommande.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå!

Pengar är inte allt i livet:

Forst när set sista trädet har fällts,  

den sista floden förgiftad

den sista fisken fångad,

och de sista rovdjuren dödats,

då först  kommer människorna att märka att man inte kan äta pengar.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Christina Klein
Rältlindor

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 140 av 393 i denna kampanj