Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Skogsstyrelsen trotsar miljöpolitiken

2017-03-10

Till: Sven-Erik Bucht


till: Sven-Erik Bucht

 

Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är att trotsa riksdagsbeslut.

Myndighetens beslut strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Regeringen måste nu vidta åtgärder för att korrigera trotset mot sitt uppdrag. 

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Med vänlig hälsning

Nils Danielsson
Åkers Styckebruk

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 81 av 393 i denna kampanj