Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag att förvalta skogen

2017-03-24

Till: Karolina Skog


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige. Skogsstyrelsen är till för att förvalta skogen och se till att inte viktiga naturtillgångar med höga naturvärden försvinner. Med denna paus så kommer skogsskövlingen att få fortgå utan tillsyn och en stor chans är att dessa naturresurser kommer att för alltid bli förlorade. Är det så att generaldirektören har egna intressen inom skogsavverkningen!? Med dagens många avslöjanden om oegentligheter inom ett flertal att statens olika verk så kan man faktiskt undra när det kommer sådanna här besked.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Med vänlig hälsning

Michael Hammarlund
Klågerup

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 364 av 393 i denna kampanj