Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag !

2017-03-13

Till: Karolina Skog


Hej !

Det är naturvärden som ska skyddas,dvs nyckelbiotoper, inte skogsbruket !

Ställ krav på Skogsstyrelsen-detta beslut är en katastrof ! Det kommer att försvinna många skyddsvärda på detta sätt. Upp till för4svar !!

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Med vänlig hälsning

Christina Kolmert
Piteå

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 313 av 393 i denna kampanj