Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Skogsstyrelsen har tappat förståndet och frånsagt sig sitt ansvar - generaldirektören bör avgå

2017-03-15

Till: Karolina Skog


Hej Karolina!

Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Det är helt fruktansvärt - för oss alla!

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! Det får bara inte gå till på det här viset.

Vänligen,

Clara Andrée
Uppsala

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 337 av 393 i denna kampanj