Öppet brev till Gunnar Strömmer, Partisekreterare, Moderaterna

Skogens mångfald befinner sig i akut kris!

2022-03-14

Hej Gunnar, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Det är skogarna globalt som fångar upp koldioxiden. Vi måste stoppa skövlingen av våra skogar globalt och här i Sverige, annars blir det en syrefattig värld och ökenlandskap där inget växer! DET är i verkligheten som klimatet och skövlingarna sker samt bränder som  pågår i rasande fart år efter år...

INGEN äger den levande naturen. Vi förvaltar den till kommande generationer, och vi har ansvar och skyldighet att vårda den skonsamt!

Den som tror att han äger rätten att vandalisera är en STOR egoist som gjort sig skyldig till brott mot allt liv som lever i naturen... Att äga skog är ett förtroende som handlar om att vårda den skonsamt med hänsyn, känsla och med omtanke till allt liv som lever där. Det gäller även jordbrukshänsyn och byggnation.

Vi ska och borde vara tacksamma för allt vi skördar i naturen som föder oss med alla tillgångar på vår älskade moder jord som är snart utarmad av alla s.k. ÄGARE, (som egentligen är förvaltare med ansvar för framtiden på jorden!)

Det är bättre att vara självförsörjande med elenergi än att vara boroende av andra länder, och att vi löser frågan inom landet skonsamt och med sakkunniga experter. INGA EXTREMA VINDKRAFTINDUSTRIER, men egna fossilfria lösningar i varje kommun. 

INGEN ÄGER NATUREN DET ÄR EN NATURLAG I HISTORIEN, NU OCH I FRAMTIDEN! 

Hoten mot den biologiska mångfalden blir alltmer akuta. Överexploatering, förstörda ekosystem och livsmiljöer är globala problem som gör att arter just nu försvinner i allt snabbare takt världen över. De främsta hoten i Sverige är att skogar med höga naturvärden avverkas, att viktiga livsmiljöer växer igen samtidigt som klimatkrisen hotar deras existens ytterligare. Jag förväntar mig att ditt parti kommer arbeta för att skydda de arter som annars riskerar att försvinna.

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

Irene Friberg
Alsterbro

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 81 av 192 i denna kampanj