Öppet brev till Michael Arthursson, Partisekreterare, Centerpartiet

Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden

2022-08-25

Hej Michael, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Trots steg i rätt riktning fortsätter Sverige att omvandla naturliga skogsekosystem till odlingar av gran och tall och vi når inte våra utstakade miljömål. Dessutom påverkar avverkningar den viktiga kolsänkan och kolförrådet i skogen negativt. Ökade satsningar på äldre kvalitetsskog för byggnadsvård och långsiktig byggnation behövs som komplement till all kortsiktigt förbrukad biomassa. 

Hoten mot den biologiska mångfalden blir alltmer akuta. Överexploatering, förstörda ekosystem och livsmiljöer är globala problem som gör att arter just nu försvinner i allt snabbare takt världen över. De främsta hoten i Sverige är att skogar med höga naturvärden avverkas, att viktiga livsmiljöer växer igen samtidigt som klimatkrisen hotar deras existens ytterligare.Jag kommer lägga min röst på politiker som ser bristerna i svenskt skogsbruk och fattar beslut för ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens alla värden. Jag förväntar mig att ditt parti kommer arbeta för att skydda de arter som annars riskerar att försvinna.

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker.

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

Inga-Lill Carlsson
Järvsö

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 167 av 194 i denna kampanj