Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Skogen är vår framtid!

2017-03-12

till: Sven-Erik Bucht


Bästa Bucht

Som varande landsbygdsminister är det ditt ansvar att göra vad du kan för att säkerställa allas vår framtid genom att se till landdsbygdens bästa. Landsbygd är bygds moder, staden klarar sig inte utan landsbygd, så ditt uppdrag är betungande och viktigt!

Inför en globalt allt energifattigare tid är det vanvett att inte värna om den lilla biologiska mångfald tidigare generationer har lyckats bevara. Kortsiktiga ekonomiska intressen som kan bidra till eventuellt omval är inte ett alternativ. Vi  är många som kommer att hålla regeringen ansvarig för det missgrepp ni står i begrepp att begå.

Pausa inte hänsynen till skyddsområden i skogen! Allt hänger ihop, vi lever och andas på samma planet och behöver samarbeta med våra ekosystem om vi ska ha en chans att överleva i längden.

Med vänlig hälsning

Ylva Arvidsson
Floby

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 255 av 393 i denna kampanj