Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

skogen

2017-03-10

till: Karolina Skog


Jag skriver med anledning av det chockartade beskedet från Skogsstyrelsen om att de vill ta en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Regeringen har redan angett att det är ÖKAD miljöhänsyn i skogsbruket som gäller, och mer pengar har anslagits till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Det stinker rejält illa.

Beslutet strider också mot hela riksdans miljömål, mot regeringens inriktning inom skogspolitiken och mot Skogsstyrelsens uppdrag. Du och regeringen måste vidta åtgärder för att skydda den värdefulla natur som hotas av detta.

Skogsstyrelsens generaldirektör ska givetvis följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - annars bör han bytas ut omgående.  

Med vänliga hälsningar

Tomas Eggers
Tving

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 75 av 393 i denna kampanj