Öppet brev till Märta Stenevi, Språkrör, Miljöpartiet

Skog hindrar koldioxidutsläpp

2022-04-07

Hej Märta, jag har genom åren röstat på er som det parti jag vill ska leda Sverige. Inför riksdagsvalet 2022 vill jag att ni sätter frågan om klimat och miljö överst på den politiska agendan. Jag vill försäkra mig om att ni är villiga att ta modiga beslut för att bromsa den skenade klimatförändringen och stoppa förlusten av vår biologisk mångfald. 

Träd äter upp koldioxid och ger oss nytt syre i atmosfären. Därför ska vi inte bara stoppa utsläppen utan samtidigt plantera ny skog! 

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Trots steg i rätt riktning fortsätter Sverige att omvandla naturliga skogsekosystem till odlingar av gran och tall. Dessutom påverkar avverkningar den viktiga kolsänkan och kolförrådet i skogen negativt. Jag kommer lägga min röst på politiker som ser bristerna i svenskt skogsbruk och fattar beslut för ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens alla värden.

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker.

Maria Mossberg
Uppsala

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 109 av 192 i denna kampanj