Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Skämtar skogsstyrelsen med oss?

2017-03-12

till: Karolina Skog


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!


Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige.
Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå!


Raderna här ovan var enligt förval. Här följer ett egenförfattat stycke.


Jag tror på de vetenskapliga rapporter som säger att om vi förstör de riktiga skogarna, naturskogarna, så förstör vi den biologiska mångfalden. Om den biologiska mångfalden förstörs finns det stor risk att ekosystemet kollapsar. Och om ekosystemet kollapsar finns inga förutsättningar för liv så som vi känner det.

Skogen är den biologiska mångfaldens moderskepp vilket då berättar för oss hur viktiga våra naturskogar är. Jag ber dig därför att fatta rätt beslut i frågan så att vi inte riskerar att dö i förtid!


Med vänlig hälsning


Olof Asklund
Vänersborg

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 274 av 393 i denna kampanj