Öppet brev till Fredrik Beijer, Migrationsverket, Rättschef

Ska Sverige fortsätta med rättsosäkra utvisningar?

2018-04-09

Jag har i mer än två år arbetat som ungdomshandledare. Jag har därmed följt asylsökande ungdomar sedan de först kom till Sverige som nyanlända, sommaren 2015.

Det var barn och tonåringar som kom då. Nu är de ett par år äldre, men fortfarande ungdomar. De är inte vuxna människor. Och de som snart är unga vuxna var barn när de kom till Sverige. Ändå fortsätter åldersuppskrivningar av ungdomar, vilka baseras på osäkra röntgen metoder. En annan aspekt är att ingen ungdom blir vuxen över en natt. Även de ungdomar som fyllt 18 år har rätt till ett tryggt liv och en trygg framtid. Jag har jobbat med många ungdomar och följt flera av dem under dessa två år. Flera har lärt sig bra svenska och är på väg in i det svenska samhället, trots sin osäkra situation.  

Ändå fortsätter ni ge de flesta ungdomar avslag. Ändå fortsätter ni att utvisa ungdomar och unga vuxna till Afghanistan där flera utvisade ungdomar mist livet. De här ungdomarnas liv avgörs av er på Migrationsverket och av politiker i Riksdagen.

Hur kan denna process med avslag och utvisningar få fortsätta?

Ett trettiotal ungdomar, som kom hit som ensamkommande barn 2015, hungerstrejkar i Kållereds-förvaret. Planeringen är att de ska tvångsdeporteras på måndag 9 april.

En del har öppna ärenden. Några av dem är åldersuppskrivna på grundval av Rättsmedicinalverkets bedömning. Andra är konvertiter eller ateister. Ytterligare andra har personliga hot riktade mot sig.  

De senaste veckorna har flera personer, de flesta ensamkommande, utvisats till Kabul med reguljärflyg. Det handlar om snabba utvisningar, ibland där ärendet fortfarande är öppet, och där ungdomarna inte hinner kontakta sina ombud. 

Gemensamt för de utvisade är att Migrationsverket bedömt att de är 18 år och att de inte löper någon större risk för omänsklig eller förnedrande behandling i Afghanistan. Svenska och internationella Afghanistanexperter ger en annan bild. 

Läs mer om situationen i Afghanistan

Har du följt med i debatten om de medicinska åldersbedömningarna? Det sista är att Socialstyrelsen ska arbeta om siffrorna i sin rapport - den rapport som Rättsmedicinalverket hade som underlag när de tog fram sin metod.  

Detta gör att hela den medicinska åldersbedömningen kommer i gungning. Ingen vet vad det innebär att de svenska läkarna och tandläkarna bedömt knän respektive visdomständer som fullmogna. Ingen vet om det kan betyda att individen likaväl är 15 som 25 år gammal. 

Läs en sammanfattning av kritiken mot de medicinska åldersbedömningarna. 

Kanske du hoppas på den kommande gymnasielagen som i bästa fall träder i kraft 1 juli. Enligt Migrationsverket skulle den omfatta ca 9 000 av de 15 000 utvisningshotade. Men ett av kraven är att de ska finnas kvar i Sverige. Har de utvisats till Afghanistan har de ingen chans. 

Du som riksdagsman var antagligen delaktig i att rösta fram den tillfälliga lagen. Du är också medskyldig till ökade resurser till gränspolisen, med uppdraget att öka antalet tvångsdeporteringar. 

Tycker du att utvisningarna är fel måste du påverka Stefan Löfven, Morgan Johansson och Heléne Fritzon.

Ingrid Helldén
Göteborg

Varför fortsätter ni utvisa ungdomar?

Detta är brev 14 av 21 i denna kampanj