Öppet brev till Marlene Burwick, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Ska ni ta ansvar och stoppa utbygganaden av Preemraff?

2020-06-30

Hej Marlene

Jag heter Renate och är en nysvensk som frivilligt har flyttat till Sverige, ett land som jag anser vara värdens ledande i miljö- och klimatfrågor. Jag jobbar som miljöprojektledare på Kalmar kommun och är ordöfrande i Mönsterås lokala krets i Naturkydssföreningen. Jag hoppas du tar din tid att läsa mitt brev nedan och prata med dina kollegor om våra argument att utbyggnaden av Preemraff ska stoppas. Det finns så mycket bra vi kan göra tillsamamns,  men det här förslaget kommer sätta Sverige tillbaka decenier och allt miljöarbete har gått förlorat.   

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Renate Foks
Timemrnabben

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 983 av 1619 i denna kampanj