Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Självklart ska nyckelbiotoper kartläggas och skyddas

2017-03-10

till: Karolina Skog


Hej Karolina!

Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Beslut som det ovan gör mig orolig för mina barns framtid! Jag hoppas verkligen ni tar detta på allvar och gör något åt det! 

Med vänlig hälsning

Lina Kramar, miljöpartist och småbarnsmamma 
Åkersberga

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 30 av 393 i denna kampanj