Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Se till att skogen räddas

2017-03-11

Till: Sven-Erik Bucht


Hej!

Sverige har mycket skog som ingår i det norra skogsbältet, vilket är en synnerligen viktig resurs både för klimatet och djurlivet. När nu denna nyhet når mig är det därför fullständigt obegripligt hur beslut kan tas som hotar våra skogar.

Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är ju helt förfärligt.

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Jag kräver bot och bättring. Gör om och gör rätt!!!

Med vänlig hälsning

Pierre Drackner
Göteborg

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 244 av 393 i denna kampanj