Öppet brev till Gustav Fridolin, Språkrör och utbildningsminister Miljöpartiet

Saudiavtalet

2015-02-09

Hej Gustav,

Jag vill att du genast agerar för att helt säga upp Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabien.

Enligt demokratiindexet Polity 4 klassas Saudiarabien genomgående som en autokrati, med det lägsta möjliga värdet, -10. Freedom House klassar landet som Not Free. När Sverige ingår militära samarbetsavtal med diktaturer som kränker mänskliga rättigheter ger det regimen legitimitet, samt underlättar för denna att hålla fast vid sitt odemokratiska styre.

Jag kryssade dig i det senaste valet, och jag vill därför veta hur du ställer dig till den här frågan.

Rasmus Lilliestierna

Solna

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 35 av 159 i denna kampanj