Öppet brev till Birgitta Ohlsson

#saudiavtalet

2015-02-07

Hej Birgitta,

Med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien måste Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete avslutas.

Jag är 20 år gammal och är student i Skottland, vilket innebär att jag bor, studerar och umgås med andra ungdomar från hela världen. De berättar för mig om hur politiken ser ut i deras hemländer och om hur deras föräldrar flytt från sina hem i bland annat Mellanöstern p.g.a krig och diktaturer. Och här sitter jag, svensk, och med vetskapen att jag är en av flera miljoner som ofrivilligt bidrar till detta. 

Sverige exporterar vapen för många miljarder varje år, men vapenexporten står bara för drygt en procent av Sveriges totala varuexport och vapenexporten till Saudiarabien är bara en del. Det skulle inte vara avgörande om Sverige valde att avsluta samarbetsavtalet och i längden vapenexporten till denna kontroversiella mottagare. Dessutom går det emot riktlinjer skrivna av bland annat regeringen och FN att sälja vapen till diktaturer.

Tyskland har valt att frysa sin vapenexport till Saudiarabien, med hänvisning till ökad instabilitet i regionen och de kränkningar mot mänskliga rättigheter som frekvent förekommer i landet. Gör Sverige en annan bedömning, och i så fall varför? 

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiavtalet helt avslutas? 

Amanda Johansson
Helsingborg

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 16 av 159 i denna kampanj