Öppet brev till Stefan Löfven, Statsminister Socialdemokraterna

SAUDIAFFÄREN

2015-03-09

Hej ,Stefvan ! 

Som gammal metallmedlem (sedan 1972) vill jag vädja till ditt samvete i denna fråga , i Saudiarabien är ju fackföreningar ett helt okänt begrepp , de lär vara förbjudna , bara en sådan sak borde ju påverka din inställning ! Som den upplyste och välinformerade politiker du är så vet du ju mycket väl om de avskyvärda saker som pågår i Saudiarabien . Och vår trovärdighet som demokratisk nation har ju skamfilats tillräckligt redan ,eller hur , vi har ju haft regelbundna affärer med denna svinrika feodalnation i flera decennier ! Så kör nu på i Mäster Palms anda och fimpa Saudiaffärens militära del ! De flesta av ett par miljoner  LO-medlemmar  STÖDER detta !

Med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien måste Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete avslutas.

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien helt avslutas?

Mats Henricson

Eskilstuna

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 141 av 141 i denna kampanj