Öppet brev till Stefan Löfven, Statsminister Socialdemokraterna

Saudi avtalet

2015-02-17

Hej Stefan,

Jag vill att du genast agerar för att helt säga upp Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabien.

Sverige exporterar vapen för många miljarder varje år, men vapenexporten står bara för drygt en procent av Sveriges totala varuexport och vapenexporten till Saudiarabien är bara en del. Det skulle inte vara avgörande om Sverige valde att avsluta samarbetsavtalet och i längden vapenexporten till denna kontroversiella mottagare. 

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien helt avslutas?

Är det inte så att Saudi har understött militanta rörelser. Och är ett föga demokratisktland med kvinnoförtryck.

Mats Birgersson

Stockholm

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 78 av 141 i denna kampanj