Öppet brev till Maria Nilsson, Environment Manager

Satsa på framtiden istället för att stödja Putin

2015-06-24

Hej Maria!

Jag skriver till dig som miljömanager med en angelägen miljö- och säkerhetsfråga. Jag har fått reda på att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Rosatom är ett företag som omgärdas av anklagelser om allvarlig korruption, bristande säkerhetsarbete och miljöförstöring. Kärnbränslet processas dessutom i Majak, en av världens mest kontaminerade anläggningar.

Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft borde SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft.

Till följd av oroligheterna i Ukraina har spänningarna skärpts mellan EU och Ryssland, sanktioner har införts och Europaparlamentet har uppmanat medlemsstaterna att frysa kärnkraftsamarbete med Ryssland. Ett nytt kärnkraftsprojekt med Rosatom står i strid med detta.

Jag uppmanar dig Maria att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på s.k. förnybar energi istället för kärnkraft.

Ulf Nilsson

Norrköping

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 50 av 153 i denna kampanj