Öppet brev till Anna-Lena Sörenson

Sägg upp militäravtalet med Saudiarabien!

2015-02-06

Hej Anna-Lena,

Som jag förstår kommer regeringen inom kort att ta ställning för om huruvida det militära samarbetsavtalet mellan Sverige och Saudiarabien ska fortsätta, omförhandlas eller avslutas. 

Jag skriver till dig som ledamot av utrikesutskottet och vädjar till dig att agera för att samförståndsavtalet avslutas. Jag skriver också till dig som Socialdemokrat och ber dig stå upp för de värden om fred, solidaritet, mänskliga rättigheter och demokrati som genomsyrar Socialdemokraterna. Jag vill också påminna om det beslut som partikongressen tog 2013 om att förhindra vapenexport till diktaturer och länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Att förlänga avtalet kan knappast vara förenligt med detta beslut. http://www.socialdemokraterna.se/webben-for-alla/landsting/vastsverige/kongressnyheter/ingen-vapenexport-till-diktaturer/

Tyskland har valt att frysa sin vapenexport till Saudiarabien, med hänvisning till ökad instabilitet i regionen och de kränkningar mot mänskliga rättigheter som frekvent förekommer i landet. Om Sverige väljer att förlänga avtalet gör man uppenbarligen en annan bedömning. Varför gör man i så fall detta?

Enligt demokratiindexet Polity 4 klassas Saudiarabien genomgående som en autokrati, med det lägsta möjliga värdet, -10. Freedom House klassar landet som Not Free. När Sverige ingår militära samarbetsavtal med diktaturer som kränker mänskliga rättigheter ger det regimen legitimitet, samt underlättar för denna att hålla fast vid sitt odemokratiska styre.

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiavtalet helt avslutas?

Hälsningar

Rolf Lindahl, Strängnäs

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 11 av 159 i denna kampanj