Öppet brev till Monica Haider

Säg nej till värdlandsavtalet med NATO

2016-02-23

Hej Monica,
med anledning av att riksdagen ska ta ställning till värdlandsavtalet med Nato vill jag uppmana dig att rösta emot det. Det behövs fler initiativ för fred och nedrustning istället för upprustning och militär avskräckning. Hållbar fred kan inte byggas med militära medel.

Jag är fredsaktivist inom IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, en hundraårig organisation som du borde överväga att ansluta dig till. Jag är också en lärare som möter de barn och föräldrar som flyr från konflikter som ofta har med NATOs agerande att göra i mitt arbete med de nyanlända i Växjö. Det bär mig emot att Sverige ska börja ge upp alliansfriheten genom att närma sig NATO!

Det står att avtalet är i överensstämmelse med Nato:s militära doktrin och den innehåller kärnvapen. Värdlandsavtalet riskerar att försvåra för Sveriges möjligheter att driva en aktiv politik för kärnvapennedrustning.

Avtalet innebär att Nato lättare kan ges möjlighet att använda svenska baser för övningar. Ännu fler militära övningar runt Östersjön bidrar till att öka spänningen mellan Nato och Ryssland.

Trots att en majoritet är emot ett Nato-medlemskap fortsätter regeringen att fördjupa samarbetet. Värdlandsavtalet har behandlats som en teknisk fråga och det har inte gjorts någon säkerhetspolitisk analys av avtalets konsekvenser.

Avtalet lämnar viktiga frågor obesvarade, exempelvis vad gäller kärnvapen och Natobaser på svenskt territorium och användande av svenskt territorium vid kris och konflikt.

Jag skulle vilja veta hur du tänker rösta när värdlandsavtalet landar på riksdagens bord.

Kärnvapen ingår i Natos verktygslåda. I och med värdlandsavtalet riskerar Sverige att få kärnvapen på sitt territorium, exempelvis i händelse av en väpnad konflikt. Enda sättet att försäkra sig mot kärnvapen på svenskt territorium är att fatta beslut om att detta inte är tillåtet och att öka ansträngningarna för att förbjuda kärnvapen.

Annika K Ströberg
Växjo

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 17 av 194 i denna kampanj