Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Sätt stopp för utbyggnaden utav Preem i Lysekil

2020-06-12

Hej Anders, just nu prövar Mark- och miljööverdomstolen om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål. 

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Jag ber dig och er tänka efter, människorna i Sverige är satta till att källsortera, tänkar efter innan de tar bilen istället för bussen. Att bygga klimatsmart och äta mindre kött. På något sätt får det mig att må illa, att det faktiskt har fått komma upp på agendan, att Preem skall eventuellt få göra en utbyggnad och öka sina utsläpp, under en period i vår historia och vår värld. Där forskare över gränser, samlas med övertydliga fakta, för hur det står till på vår jord. Är inte utbilding och samarbete, något som vi har beivrat och respekterat under överskådlig tid. Nu känns det mer som att politiker, makthavare och affärsvärlden vill sluta lyssna.

Det är svårt, det är det även för mig, men det är svårt för mig att se hur djuren försvinner, hur människor redan dör på grund av stora naturkatastrofer på ett sätt som vi inte upplevt tidigare. Att veta att just vi som lever nu har ett oändligt ansvar för vår världs överlevnad. Inte vår jord - för Gaia - vår planet hon kommer leva vidare - utan det gäller allt nu levande liv- vårt- djurens- vattnet- luften. 

Jag kommer att publicera en bild, som jag tog för två år sedan då vi övernattade vid badplatsen som finns vid Preems raffinaderi i Lysekil. Den visar en bild från en tidig morgon, då jag möter ett rådjur. Vi får ett så nära möte, som jag bär med mig. Hur tänker du att framtiden för våra barn och barnbarn skall bli om Preem får bestämma. Är inte även dom värda dessa möten, en frisk luft och närhet till naturen.

Det är dags för nya steg, det har även Coronapandemin visat oss, nya steg där gemenskap, samarbete och landöverskridande tänkande får ingå. För vi har en planet och den är vårt hem- Den är allas vårt hem- även ditt och mitt och myggans.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Greenleaves Andersson
Urshult

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 503 av 1619 i denna kampanj