Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Säg nej till Preems utbyggnad i Lysekil!

2020-06-22

Hej Anders,

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Det finns andra lösningar inom energiområdet än användning av fossila bränslen. Sol, vind och kanske vågor är bra sätt att generera el men inte värme. Jag vet att modern småskalig fusionskraft med liten miljöpåverkan är under kommersiell utveckling.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Ulla Holmlid
Mölnlycke

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 849 av 1618 i denna kampanj