Öppet brev till Hanna Westerén, Miljöpolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Säg nej till Preems raffinaderi

2020-09-13

Hej Hanna och Socialdemoraterna. 

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Ett argument jag inte hört lyftas fram är att Preem kanske satsar på något de tror behövs, men så kommer ny forskning och nya produkter, som kör förbi den mångmiljardsatsning det nya raffinaderiet är.

Exempel: Jag fick i skolan den smarta räknestickan, men efter två år ansågs den helt onödig, då nya produkter löste alla de problem den var tänkt för på ett snabbare och enklare sätt. Trist för dem som investerat miljoner i ränkestickan!

Så säg NEJ till utbyggnad av Preems raffinaderi!

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Kerstin Vejdemo
Huddinge

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1567 av 1619 i denna kampanj