Öppet brev till Helene Hellmark Knutsson, Gruppledare, näringsutskottet, Socialdemokraterna

Säg nej till Preemraff för oss unga och vår framtid

2020-08-29

Hej Helene. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen och Parisavtalet. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Jag som ung, 21 år, hoppas att du pch ditt parti tillsammans med Miljöpartiet väljer att ta ställning för min generations framtid. Ni har juridiskt utrymme att säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Det ni behöver är att visa politiskt mod och ledarskap i klimatfrågan. Jag saknar detta i Sverige idag. För att Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen behöver ni politiker vara modiga. Våga visa vägen framåt. Att säga nej till Preemraff är en bra och viktig start! 

Jag hoppas att du väljer att visa mod och ledarskap. Jag hoppas att du väljer att ta ställning för oss unga och vår framtid. Säg nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Emma Wikström
Lund

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1400 av 1619 i denna kampanj