Öppet brev till Jennie Nilsson, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna

Säg nej till Preemraff

2020-09-15

Hej Jennie,

Jag önskar verkligen att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att nå våra beslutade klimatmål.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Men  raffinaderierna har ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att alla vet att utsläppen måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp! 

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Det bekymrar mig mycket. Jag tänker på de som är unga idag, våra barn och ungdomar, och är orolig för hur deras framtid ska bli. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Jag själv försöker ställa om till ett mer hållbart liv. Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Sofia Strohl
Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1587 av 1619 i denna kampanj