Öppet brev till Lorentz Tovatt, Klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet

Säg nej till Preemraff!

2020-09-08

Hej Lorentz.

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil.

Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Anledningen till att ni knappt klarar er över riksdagsspärren i nuvarande opinionsmätningar är till stor del p ga att ni har gjort er kända för att svika era viktigaste löften då ni suttit i regeringsställning. Hur obekvämt och kritiserat ett beslut för ett nej till Preemraff än kommer att bli från högersidan ser jag det som Miljöpartiets enda kvarvarande livlina.

Jag är själv insatt och inser att en radikal omställning är den enda vägen framåt. Ser jag inte det beteendet i ert parti och blir besviken ännu en gång tror jag att många med mig kommer att överge er - för alltid.

Det är sorgligt att "Miljöpartiet" har så svårt att förstå att vissa frågor inte kan vara uppe för diskussion om Socialdemokraterna vill ha kvar sitt stödparti. Ni har varit sorgligt dåliga på att förvalta den positionen. 

Jag hoppas att ni denna gång inser att Preemraff är en fråga för inte bara Sveriges möjlighet att nå klimatmålen utan också en överlevnadsfråga för Sveriges enda renodlade miljöparti.

Nu min fråga: Kommer du som representant för regeringen att agera och göra allt i din makt, för att stoppa kraftigt ökade utsläpp från Preemraff?

Martin Huss
Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1456 av 1619 i denna kampanj