Öppet brev till Anna-Caren Sätherberg, Gruppledare, Trafikutskottet, Socialdemokraterna

Säg nej till Preem!

2020-08-20

Hej Anna-Caren. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil. Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål. Sverige är ett modernt land som behöver se framåt på miljövänliga och hållbara lösningar, inte tillbaka på samma gamla lösningar med en modernare touch. 

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Dem politikerna säger indirekt att dem inte tänker ta ansvar för sina barn och barnbarns framtid. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna. Om inte ni gör det, vem ska då få Sverige att gå mot det målet? Min dotter på 4 månader föddes mitt i en av dem större världskriserna, låt det inte bli fler varken för henne, dina barn, barnbarn eller deras klasskompisar. 

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Med vänliga hälsningar

Josefine Bengtsson
Karlstad

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1309 av 1619 i denna kampanj