Öppet brev till Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Säg nej till ökade koldioxidutsläpp!

2020-06-06

Hej Tomas! 

Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen, är det mycket  bra att ni har tagit över prövningen av Preemraffutbyggnaden. Ni kan pröva ärendet bredare än vad domstolen kan göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil betydligt minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent.en samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – så illa, vi vet ju att alla utsläpp måste minska. Preems raffinaderi ensamt skulle komma att stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp, om den planerade utbyggnaden blir av. Jag själv har länge tagit små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de ska för att bidra till att klimatomställningen sker ordnat och ändå skyndsamt. 

Jag hoppas på er i regeringen  och ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Barbro Leijon
Ingatorp, Eksjö kommun

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 399 av 1619 i denna kampanj