Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Säg nej till en utbyggnad av Preemraff, annars är det ni som står som ansvariga när katastrofen kommer

2020-06-16

Hej Anders!

 

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Allt handlar inte om pengar. 100 jobb nu, till vilket pris? Om vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna leva i Sverige eller ens på jorden så måste alla utsläpp från fossila bränslen bort så fort som möjligt. Det handlar inte om 100 år, det handlar om några få år framöver där vi har en chans att undvika en katastrof. Hur kan man med lugnt i själen bara se på och inte agera? och ännu värre, tillåta att man som Preem, helt motarbetar hela befolkningens önskan om att lindra klimatkrisen?

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Krister Bladh,


Malmö

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 679 av 1620 i denna kampanj