Öppet brev till Lorentz Tovatt, Klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet

Säg nej.

2020-08-19

Hej Lorentz. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu ligger det hos er i regeringen att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Mitt krav är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål. 2017 beslutade ni om Sveriges klimatlag, "en lag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit"(https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/fran-och-med-idag-har-sverige-en-klimatlag/). Det är dags att ni tar ert ansvar, som ni lovat göra. Våga säg nej till utbyggnaden. Om den globala utsläppsmarknaden ska få styra era beslut minskar ni mina barn och alla kommande generationers möjligheter till ett gott liv på Jorden.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med (se särskilt forskaren Kevin Andersons föredrag från Lysekil i mars i år, finns på Youtube). Dessutom går ett godkännande av utbyggnaden helt emot de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Ida Rönnbäck
Lysekil

 

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1296 av 1619 i denna kampanj