Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

rovdriften på det svenska landskapet

2017-03-12

Attn. Sven-Erik Bucht


Hej Sven-Erik, jag heter Lina och jag skulle vilja uppmärksamma dig på att Skogsstyrelsen just beslutat sig för att inte skydda sveriges sista urskogar. Nästan hela Sverige är täckt av granplantager. Vet du hur stor skillnad det är mellan en granplantage och en riktig levande skog? Det visste jag inte själv föränn alldeles nyligen. När man går genom en urskog sjunger det i själen. Bättre än så kan jag nog inte beskriva det.

Men det finns tusen bättre skäl för att bevara våra sista urskogar. Artrikedomen och de djupa ekologiska sammanhang som vi vet så lite om. Kolet som gamla skogar lagrar i marken. Sveriges rykte som ett föregångsland inom naturvård. Hur ska vi kunna vara det när vi har utrotat vår sista spillra natur? Hur ska vi kunna sätta press på fattiga länder som avverkar sin regnskog, när vi inte ens kan skydda våra sista skogar fastän vi är ett rikt land? Hur ska man få folk på landsbygden att vilja bo kvar bland kalhyggena? Hur ska man kunna locka turister till vårt natursköna land, när de möts av kalhyggen och granplantager? Nej, skogen är så mycket mera värd när den står på sin rot. Jag önskar innerligt att ni politiker kan inse det innan det är för sent.

Med vänlig hälsning

Lina Söderberg
Åmål

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 297 av 393 i denna kampanj