Öppet brev till Sivert Åkerljung, KD

Rösta nej till tiggeriförbud!

2020-03-05

Hej Sivert,

På tisdag den 10 mars kommer du i Ekerö kommunfullmäktige ta ställning till den förändrade lokala ordningsstadgan som innebär att införa tiggeriförbud på flera platser i Ekerö kommun. Jag hoppas att du röstar nej till ett tiggeriförbud.

Tiggeriförbud har där det införts lett till mer rasism och hat vilket drabbar hela kommunen och skapar otrygghet inte bara för de mest utsatta i samhället utan också många andra medborgare i kommunen. Den antiziganism och det hårdare klimat ett tiggeriförbud leder till är inte värdigt någon svensk kommun. Ett tiggeriförbud skulle vara ett led i den våg av inskränkningar av männskliga rättigheter som jag och många andra anser oacceptabelt! 

Det finns många sätt att bekämpa fattigdom på, men tiggeriförbud är inte ett av dem. Jag hoppas att du som kristdemokrat vågar stå upp för de värderingar du gick till val på både i Ekerö och i Sverige.

Karin Ekblom
Präst, Svenska kyrkan Malmö

Svenska kommuner ska motverka fattigdom, inte de fattiga

Detta är brev 31 av 48 i denna kampanj