Öppet brev till Karin Blomstrand, L

Rösta nej till tiggeriförbud!

2019-04-27

Hej Karin,

Inför stundande omröstning hoppas jag du säger nej till tiggeriförbud.

De som drabbas av förbud är framförallt romer från östra Europa som lever i fattigdom och som är i Sverige för att försöka försörja sig själva och sina barn. Deras situation skulle försvåras, inte underlättas, om en av få försörjningsmöjligheter tas ifrån dem. 

Vad varje ledamot, som ska rösta i din kommun, borde fråga sig är: bör tiggarna vi har här i Sverige, istället tigga i sina hemländer? Om svaret på frågan blir ett JA, då förstår då inte jag, varför de inte skulle kunna få göra det här.

Jag önskar att din kommun inte bidrar till ökad utsatthet för en grupp som redan har det svårt, och hoppas att du röstar nej till tiggeriförbud när tillfälle ges.

Kjell Hallingfors
Umeå

Svenska kommuner ska motverka fattigdom, inte de fattiga

Detta är brev 4 av 48 i denna kampanj