Öppet brev till Kjell-erik Börjesson, ledamot, Centerpartiet

Rösta nej till tiggeriförbud!

2020-03-05

Hej Kjell-erik,

Inför stundande omröstning hoppas jag du säger nej till tiggeriförbud.

Tiggeriförbud har där det införts lett till mer rasism och hat vilket drabbar hela kommunen och skapar otrygghet inte bara för de mest utsatta i samhället utan också många andra medborgare i kommunen. Den antiziganism och det hårdare klimat ett tiggeriförbud leder till är inte värdigt någon svensk kommun. Ett tiggeriförbud skulle vara ett led i den våg av inskränkningar av männskliga rättigheter som jag och många andra anser oacceptabelt! 

De som drabbas av förbud är framförallt romer från östra Europa som lever i djup fattigdom. Deras situation skulle försvåras, inte underlättas, och leda till ökad diskriminering, fler hatbrott och förföljelser.

Tiggeriförbud har av flera domstolar ansetts strida mot mänskliga rättigheter, bland annat yttrandefriheten, eftersom tigga handlar om att kommunicera sin nöd och vädja om hjälp. Förbuden drabbar i synnerhet gruppen romer från andra EU-länder och kan därmed vara diskriminerande i strid med svensk grundlag. Att förbjuda människor från att be om hjälp strider dessutom mot juridiska grundprinciper. 

Risken att kriminalitet och exploatering skulle öka om tiggeri förbjöds är stor, eftersom en laglig inkomstkälla då försvinner för en mycket utsatt grupp.

Det finns många sätt att bekämpa fattigdom på, men tiggeriförbud är inte ett av dem. Jag hoppas att du som centerpartist vågar stå upp för de värderingar du gick till val på både i Ekerö och i Sverige.

Victor Hedvall

Svenska kommuner ska motverka fattigdom, inte de fattiga

Detta är brev 20 av 48 i denna kampanj