Öppet brev till Lawen Redar (S)

Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik

2016-06-21

Hej, Lawen,

Sverige har - som vi båda vet - ett grundmurat gott internationellt rykte när det gäller flyktingar och mänskliga rättigheter. Det lagförslag som regeringen presenterat, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, och som du ska rösta om den 21 juni står i stark kontrast till hur Sverige som land brukar agera.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd, som enligt förslaget om en tre år lång tillfällig lag ska gälla för alla som söker asyl i Sverige, leder till att människor på flykt och som redan drabbats av stora prövningar tvingas fortsätta leva i daglig oro över sin framtid. Detsamma gäller, som du antagligen redan vet, för familjeåterförening.

De som drabbas av konsekvenserna av lagen kommer inte att mäkta med att fokusera på integration och de som lider av trauma kommer inte att få nödvändig behandling. Migrationsverket kommer att tvingas lägga ned enorma resurser på omprövningar. En stor mängd barn i vårt land kommer inte att fungera i skolan.

Om lagen röstas igenom skulle det innebära en total kursändring med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter. Detta oroar mig.

Jag vädjar till dig att du idag ska använda din röst och agera för människor utan röst. Du har makten att fatta ett klokt beslut som går i linje med värderingar i en demokratisk rättsstat; att värna de mest utsatta människorna som befinner sig i vårt land och som har flytt krig och förföljelse. Att inte lägga sten på börda på människor som lider av trauma och människor som har tvingats bli separerade från sin familj.

Jag hoppas för allas vår skull att du fattar rätt beslut.

 

Katarina Bungerfeldt
Uppsala

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 418 av 455 i denna kampanj