Öppet brev till Mikael Sundqvist, vd

rivnigsraseri och kulturmord

2017-07-06

Hej Mikael,
 
Jag är kund hos Länsförsäkringar men kommer nu att säga upp mina försäkringar och flytta mitt fondsparande eftersom ni inte har stoppat ert ert fastighetsbolag Humlegården genomföra sitt "Astoriaprojekt". Jag vill därför bli kontaktad av en handläggare för att hjälpa mig att säga upp mina försäkringar och flytta mitt sparande.
Som etnolog/kulturhistoriker framstår det som omöjligt att ha vidare affärer med ett företag som har så låg kulturell och intelektuell standard som ert.
 
Jag kommer uppmana alla jag känner och inte känner att aldrig ha med Länsförsäkringar att göra. Sverige har rivit mer än nog av sina städer. Det skadar Sverige att riva gamla, vackra hus. Sådana hus ska vårdas omrsorgsfullt för allas vår framtids skull. 
 
med vämjeliga hälsningar,

Peter Fahlgren
Dammens gård 608. 71197 storå

Rädda Astoria

Detta är brev 7 av 70 i denna kampanj