Öppet brev till Kristina Persson, Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Socialdemokraterna

Risker med tillfälliga uppehållstillstånd och ej möjlighet till familjeåterförening

2015-12-21

Till: Kristina Persson


Hej Kristina,

Med anledning av regeringens åtgärdsförslag som syftar att färre människor ska söka asyl i Sverige vill jag framföra följande.

Migrationsverket får ett stort extra arbete med att ompröva tillfälliga uppehållstillstånd och med att hitta system för att snabbt och rättssäkert implementera en ny lag.

Om förslagen går igenom skulle det innebära en total kursändring med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter. Detta oroar mig mycket.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige och vädjar till regeringen att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Att inför tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande barn kan inte anses stå i överensstämmelse med FN:s Barnkonvention.

Det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället.

Nils Ryding Abelli
Segeltorp

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 480 av 482 i denna kampanj