Öppet brev till Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokrati­minister, Miljöpartiet

Risk för kursändring

2015-12-03

Till Alice Bah Kuhnke


Hej, Alice,

Sverige har ett grundmurat gott internationellt rykte när det gäller flyktingar och mänskliga rättigheter. Regeringens förslag på åtgärder står i bjärt kontrast till hur Sverige som land brukar agera.

Om Sverige nu följer andra länders dåliga exempel finns risken att det inte kommer att finnas något eller någon kvar för att hindra EU och dess medlemsstater att fullt ut stänga sina yttre gränser vilket i en förlängning kan innebära att vi rent faktiskt bryter mot våra internationella förpliktelser och rätten att söka asyl.

Att inför tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande barn kan inte anses stå i överensstämmelse med FN:s Barnkonvention.

Bettan Edberg
Domsjö

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 55 av 482 i denna kampanj