Öppet brev till Mehmet Kaplan, Bostads-, stadsutvecklings- och it-­minister, Miljöpartiet

Risk för kursändring

2015-12-03

Attn: Mehmet Kaplan


Hej Mehmet,

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Med tanke på den svåra situation som flyktingar redan befinner sig i vill jag påpeka följande med anledning av regeringens åtgärdsförslag.

Om Sverige nu följer andra länders dåliga exempel finns risken att det inte kommer att finnas något eller någon kvar för att hindra EU och dess medlemsstater att fullt ut stänga sina yttre gränser vilket i en förlängning kan innebära att vi rent faktiskt bryter mot våra internationella förpliktelser och rätten att söka asyl.

Familjeåterförening är tillsammans med permanenta uppehållstillstånd en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att människor ska finna ro och framtidshopp. Det i sin tur är en förutsättning för att kunna komma in i det nya samhället.

Johanna Ivarsson
Landskrona

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 48 av 482 i denna kampanj