Öppet brev till Stefan Löfven, Statsminister, Socialdemokraterna

Risk för kursändring

2015-12-04

Till: Stefan Löfven


Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Familjeåterförening är tillsammans med permanenta uppehållstillstånd en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att människor ska finna ro och framtidshopp. Det i sin tur är en förutsättning för att kunna komma in i det nya samhället.

Om förslagen går igenom skulle det innebära en total kursändring med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter. Detta oroar mig mycket.

Suheer
Stockholm

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 319 av 482 i denna kampanj