Öppet brev till Margot Wallström, Utrikes­minister, Socialdemokraterna

Risk för kursändring

2015-12-03

Attention Margot Wallström


Hej Margot,

Med anledning av regeringens åtgärdsförslag som syftar att färre människor ska söka asyl i Sverige vill jag framföra följande.

Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Om förslagen går igenom skulle det innebära en total kursändring med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter. Detta oroar mig mycket.

Anna Paulsson
Ankarsrum

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 79 av 482 i denna kampanj