Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Risk att de de sista svenska gammelskogarna huggs ner!

2017-03-12

Attn. Sven-Erik Bucht


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Sverige är ett föredöme när det gäller miljövård men det är rent pinsamt hur bolagen hanterar skogen. Särskilt Sveaskog borde gå före och visa att regeringen tar ansvar för viktiga nyckelbiotopr och de sista gammelskogarna. Gör något!!

Med vänlig hälsning

Buster Delin
Stockholm

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 289 av 393 i denna kampanj