Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

Rent vatten en mänsklig rättighet!

2015-04-26

Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. Vad kan du och ditt parti göra för att se till att området blir gotlands första Nationalpark enligt Nationalparksplanen 2009-2013?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Att äventyra vattnet i Bästeträsk borde vara en självklarhet för alla, men i än högre grad för en vice statsminister som är miljö och klimatminister... Det gäller att vara sina ideal trogen alltid! Jag vill fortsätta att kunna rösta på miljöpartiet, utan att se idealen svikna!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Lena Nilsson Wärff Fleringe Hau Lärbro Gotland

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 141 av 329 i denna kampanj