Öppet brev till Nooshi Dadgostar, Partiledare, Vänsterpartiet

Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926

2022-04-07

Hej Nooshi

För ett par månader sedan föreslog jag mina barnbarn att vi skulle övernatta i "min skog" för att  kanske se tjäderspel i april , maj. Jag åkte ut för att inspektera skogen . Där fanns  ingen skog ! Jag stod handfallen och stum och undrade hur jag skulle förklara sådan girighet och okänslighet för mina barnbarnSkogen var skövlad och jag fick meddela mina barnbarn denna  hemska sanning. Miljontals varelser , kryp och fåglar, däggdjur, hade förlorat sin livsmiljö. Ett ekosystem var förlorat. 

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Trots steg i rätt riktning fortsätter Sverige att omvandla naturliga skogsekosystem till odlingar av gran och tall. Jag kommer lägga min röst på politiker som ser bristerna i svenskt skogsbruk och fattar beslut för ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens alla värden.  Som säkerställer att mina barnbarn i framtiden kan uppleva djupa skogar , inte planteringar. Det är bråttom!

Kan jag lita på er inför riksdagsvalet 2022? Kommer ditt parti att sätta frågan om klimat och miljö överst på er politiska agenda? Som socialist bör frågan om naturens rättigheter stå högt på dagordningen. Eftersom då även mänskliga rättigheter kommer i fokus. De går hand i hand. Människan klarar sig inte utan naturen men naturen klara sig utan människan.

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

Karin Olsson
Jönköping 7 april.

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 126 av 192 i denna kampanj